NATA 2015 Results

SPA Delhi

SPA Delhi

SPA Delhi

NID Vijayawada

SPA Vijayawada

SPA Delhi

NIT Nagpur

SPA – Bhopal

Score: SPA-Bhopal

Score: State 1st Rank 2015

SPA Bhopal

Score: NATA Score 118

Score: NATA Score 125

Score: NATA Score 127

Score: NATA Score 129

Score: NIT Jaipur

Score: Rachana – Mumbai

Score: RV College

Score: RV College

Score: Satyabhama University

Score: SPA – Vijayawada

Score: SPA – Vijayawada

Score: SPA – Vijayawada

Score: SPA – Vijayawada

Score: NATA Score 136

Name: Amity Uni

Name: Amity

Name: B.Design

Name: B.Design

Name: B.Design

Name: B.Design

Name: B.M.S.

Name: B.V.B. – Pune

Name: JNAFAU

Name: LPU

Name: LPU

Name: LPU

Name: LS Raheja

Name: Manipal – Dubai

Name: Manipal

Name: Manipal

Name: Manipal

Name: MIDAS

Name: MS Raamaiah

Name: NATA Score 108

Name: NATA Score 116

Name: NATA Score 131

Name: NATA Score 103

Name: NATA Score 105

Name: NATA Score 106

Name: NATA Score 106

Name: NATA Score 109

Name: NATA Score 111

Name: NATA Score 116

Name: NATA Score 116

Name: NATA Score 117

Name: NATA Score 118

Name: NATA Score 118

Score: NATA Score 118

Score: NATA Score 120

Score: NATA Score 121

Score: NATA Score 122

Score: NATA Score 123

Score: NATA Score 123

Score: NATA Score 123

Score: NATA Score 125

Score: NATA Score 125

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 129

Score: NATA Score 131

Score: NATA Score 136

Score: NATA Score 138

Score: NATA Score 122

Score: NATA Score 98

Score: NATA Score 99

Score: NATA Score 101

Score: NATA Score 101

Score: NATA Score 103

Score: NATA Score 106

Score: NATA Score 106

Score: NATA Score 107

Name: NATA Score 108

Score: NATA Score 108

Score: NATA Score 111

Score: NATA Score 111

Score: NATA Score 112

Score: NATA Score 113

Score: NATA Score 115

Score: NATA Score 115

Score: NATA Score 116

Score: NATA Score 132

Score: NATA Score 116

Score: NATA Score 116

Score: NATA Score 117

Score: NATA Score 118

Score: NATA Score 118

Score: NATA Score 118

Score: NATA Score 119

Score: NATA Score 121

Score: NATA Score 121

Score: NATA Score 122

Score: NATA Score 122

Score: NATA Score 123

Score: NATA Score 123

Score: NATA Score 125

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 126

Score: NATA Score 127

Score: NATA Score 127

Score: NATA Score 127

Score: NATA Score 128

Score: NATA Score 128

Score: NATA Score 128

Score: NATA Score 128

Score: NATA Score 129

Score: NATA Score 129

Score: NATA Score 129

Score: NATA Score 129

Score: NATA Score 130

Score: NATA Score 130

Score: NATA Score 131

Score: NATA Score 136

Score: NATA Score 100

Score: NATA Score 116

Score: NATA Score 117