NATA 2019 Results

State 1st Rank 2019

SPA Bhopal

SPA Vijayawada

SPA Vijayawada

SPA Bhopal

Rachana Sansad Mumbai

NIFT

NIFT

NIFT

NIFT

NIFT

Manipal

Manipal

IIIT – Jabhalpur

CEPT